© 2020 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Κατηγορία: ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ & ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η ανακοίνωση αφορά τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 
Σας ενημερώνουμε για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων που αφορούν στους/στις υποψηφίους/ες (μαθητές/τριες τελευταίας τάξης και αποφοίτους), οι οποίοι/ες θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση για να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στις Σχολές ή τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την ενημέρωση σας, να διαβάσετε την εγκύκλιο από τον σύνδεσμο που ακολουθεί.
 
Προσοχή! Καταληκτική ημερομηνία 29/03/2019.
 
Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.