Οδηγίες για Γονείς: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο: Εργαλεία - συμβουλές - Ψυχολογική υποστήριξη μαθητών.

Το παρόν εγχείρημα της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου υλοποιήθηκε από μια ομάδα στελεχών της εκπαίδευσης ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, πληροφορικών και άλλων και στοχευει να ενισχύει τη συνεργασία και την επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια, προκειμένου να συνεχιστεί η μαθησιακή πορεία των μαθητών και σε πιο δύσκολες συνθήκες.

https://naigaiou.pde.sch.gr/archives/7399

 

Εξωτερικοί Ιστότοποι