Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ που ισχύει από 05/10/2020.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ που ισχύει από 14/09/2020.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ που ισχύει από 20/10/2020.

 

Εξωτερικοί Ιστότοποι