Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
Sunrise: 08.01
Sunset: 19.02
Lunar cycle
day 3
Porphyrios of Gaza; Photini the Samaritan

 LEONARDO 2012-1-GR1-LEO03-09709

 ΘΕΜΑ:?Εκπαίδευση μέσω εργασίας ? Πρακτική άσκηση των μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης?

Στα πλαίσια του προγράμματος δια βίου μάθησης Leonardo da Vinci 2012, δράση κινητικότητας των επαγγελματιών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VETPRO), υλοποιήθηκε από το 1ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής το σχέδιο με τίτλο ?Εκπαίδευση μέσω εργασίας ? Πρακτική άσκηση των μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης?. Το πρόγραμμα διήρκησε από 26/10/2013 έως 09/11/2013 και πραγματοποιήθηκε στη πόλη Βιτσέντσα της Ιταλίας, με εταίρο υποδοχής την Fortes SLR. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 16 εκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το Νομό Ροδόπης.

Περίληψη Προγράμματος

Παρουσίαση

 

Εξωτερικοί Ιστότοποι