Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
Sunrise: 08.01
Sunset: 19.02
Lunar cycle
day 3
Porphyrios of Gaza; Photini the Samaritan

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS +

Κωδικος προγράμματος 2015-1-EL01-KA102-013571

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ?ΜΑΘΗΤΕΙΑ 12 ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ»

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ.

Εξωτερικοί Ιστότοποι