Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
Sunrise: 08.01
Sunset: 19.02
Lunar cycle
day 3
Porphyrios of Gaza; Photini the Samaritan

Έγκριση χρηματοδότησης  νέου ευρωπαϊκού προγράμματος μαθητείας σε επιχειρήσεις του  Ρίμινι Β. Ιταλίας για το νέο σχ.έτος 2016-2017- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΏΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ -Εθνική Μονάδα ERASMUS+ . Κωδικός αρ. σχεδίου: 2016-1-EL01-KA102-023063. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 εβδομάδες εκπαίδευση-μαθητεία σε ιταλικές επιχειρήσεις του Ρίμινι -Εμίλια Ρομάνα  για 12 μαθητές/τριες του 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής. Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα: δαπάνες ταξιδιού, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, φαγητό , δαπάνες οργάνωσης και διαχείρισης. Οι μαθητές/τριες θα λάβουν πιστοποιητικά ευρωπαϊκά EUROPASS και ECVET, δίγλωσσα στα ελληνικά και αγγλικά,  που θα πιστοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά την πρακτική άσκηση τους. 
Ενημέρωση για τις αιτήσεις συμμετοχής θα ακολουθήσει το Σεπτέμβριο 2016 και η επιλογή των υποτρόφων μαθητών/τριών θα γίνει αξιοκρατικά, με διαφάνεια και αντικειμενικότητα  βάσει κριτηρίων που εξυπηρετούν τους στόχους του προγράμματος. 
Συνεχής ροή  ενημέρωσης για το πρόγραμμα θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Εξωτερικοί Ιστότοποι