Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
Sunrise: 08.01
Sunset: 19.02
Lunar cycle
day 3
Porphyrios of Gaza; Photini the Samaritan

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ?ΙΚΥ που αποτελεί την Εθνική Μονάδα του ευρωπαϊκού προγράμματος - ERASMUS+ με επιστολή του μας ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η χρηματοδότηση  νέου ευρωπαϊκού προγράμματος μαθητείας σε επιχειρήσεις του  Ρίμινι Β. Ιταλίας για το νέο σχ.έτος 2017-2018 με τίτλο

« Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ?μαθητείας 12 μαθητών,τριών 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής σε ιταλικές επιχειρήσεις του Ρίμινι Β.Ιταλίας».

Κωδικός αρ. σχεδίου: 2017-1-EL01-KA102-035645

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 εβδομάδες εκπαίδευση- μαθητεία σε ιταλικές επιχειρήσεις του Ρίμινι -Εμίλια Ρομάνα  για 12 μαθητές-τριες του 1ου ΕΠΑΛ Κομτηνής με φορέα υποδοχής τη Sistema Turismo και 2 συνοδούς από το 1ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής.

Η τοποθέτηση προγραμματίζεται για το διάστημα από Κυριακή 14-01-2018 έως Κυριακή 28-01-2018 (ημέρα επιστροφής στην Κομοτηνή (14 ημερες +1 ταξιδιου) (πιθανές ημερομηνίες).

Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα έξοδα - δαπάνες ταξιδιού - αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, φαγητό ,μετακινήσεις από ξενοδοχείο προς το χώρο εργασίας, δαπάνες οργάνωσης -διαχείρισης.

Οι μαθητές,τριες θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής- βεβαιώσεις συμμετοχής από την επιχείρηση -πιστοποιητικά ευρωπαϊκά EUROPASS και ECVET - δίγλωσσα στα Ελληνικά και Αγγλικά  που θα πιστοποιούν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά την πρακτική άσκηση τους.

Ενημέρωση για τις αιτήσεις συμμετοχής και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνεται από την Υπεύθυνη του Προγράμματος Μ. Σταθοπούλου από 19-09-2017 έως 29-09-2017 ( λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων )

Η επιλογή των συμμετεχόντων μαθητών,τριών θα γίνει αξιοκρατικά, με διαφάνεια και αντικειμενικότητα  βάσει κριτηρίων που εξυπηρετούν τους στόχους του προγράμματος και περιγράφονται στην αίτηση.

Συνεχής ροή  ενημέρωσης για το πρόγραμμα θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τα απαραίτητα έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ERASMUS+ 2017 2017-1-EL01-KA102-035645.
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - RIMINI 2017 μαθητή.
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ - ΡΙΜΙΝΙ 2017.
  4. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ERASMUS - RIMINI 2017.

Η Υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής

Μαίρη Σταθοπούλου κλάδου ΠΕ12.05

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτ. Σχολής Παν/μιου Πατρών

- Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ University of Sheffield

Εξωτερικοί Ιστότοποι