Στο παρακάτω συννημένο έγγραφο μπορείτε να διαβάσετε ένα εγχειρίδιο της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών του Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α Κυριακού» με τίτλο:

«Οδηγός Επιτυχίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στις ημέρες Covid-19»,

το οποίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 15/26-3-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και απευθύνεται σε μαθητές/τριες που βρίσκονται στην τελική φάση προετοιμασίας τους για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά την παρούσα περίοδο.

Για να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το εγχειρίδιο πατήστε εδώ.

Εξωτερικοί Ιστότοποι