Για να δείτε και να κατεβάσετε την εγκύκλιο αξιολόγησης των μαθητών ΕΠΑΛ και Μαθητείας μπορείτε να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο.

2018_01_Αξιολόγηση_Μαθητών_ΕΠΑΛ__Μαθητείας_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εξωτερικοί Ιστότοποι