Η τελευταία νομοθεσία σε αρχείο pdf που διέπει τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για το νόμο Ν4186/2013.

Για να τον διαβάσετε πατήστε εδώ.

Εξωτερικοί Ιστότοποι