Σάββατο 4 Ιουλίου 2020
Sunrise: 05.52
Sunset: 20.52
Lunar cycle
day 14
Andrew of Crete; Theodore of Cyrene; Lucia the Martyr; Donatus of Libya

Η τελευταία νομοθεσία σε αρχείο pdf που διέπει τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για το νόμο Ν4186/2013.

Για να τον διαβάσετε πατήστε εδώ.

Εξωτερικοί Ιστότοποι