Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
Sunrise: 08.01
Sunset: 19.02
Lunar cycle
day 3
Porphyrios of Gaza; Photini the Samaritan

Η τελευταία νομοθεσία σε αρχείο pdf που διέπει τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για το νόμο Ν4186/2013.

Για να τον διαβάσετε πατήστε εδώ.

Εξωτερικοί Ιστότοποι