Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
Sunrise: 08.01
Sunset: 19.02
Lunar cycle
day 3
Porphyrios of Gaza; Photini the Samaritan

Ελευθέρια Κομοτηνής 2019 - Κατάθεση Στεφάνου Δευτέρα 13/05/2019

Eleftheria1

Eleftheria 2

Eleftheria 3

 

 

Εξωτερικοί Ιστότοποι