Πέμπτη 2 Απριλίου 2020
Sunrise: 07.02
Sunset: 19.42
Lunar cycle
day 9
Thursday of the Great Canon; Titus the Wonderworker; Martyrs Amphianos and Aedesios; Theodora the Virgin Martyr of Palestine

Ελευθέρια Κομοτηνής 2019 - Κατάθεση Στεφάνου Δευτέρα 13/05/2019

Eleftheria1

Eleftheria 2

Eleftheria 3

 

 

Εξωτερικοί Ιστότοποι