Πέμπτη 2 Απριλίου 2020
Sunrise: 07.02
Sunset: 19.42
Lunar cycle
day 9
Thursday of the Great Canon; Titus the Wonderworker; Martyrs Amphianos and Aedesios; Theodora the Virgin Martyr of Palestine

Για να δείτε τις οδηγίες που αφορούν την εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης, πατήστε εδώ.

Εξωτερικοί Ιστότοποι