Λόγω της πανδημίας του COVID-19, οι σχολικές μονάδες υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές/τριες που δε δύνανται να παρακολουθούν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι κωδικοί και οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιήθηκαν πέρυσι ΔΕΝ ισχύουν για φέτος.

Για τη σύνδεση στην πλατφόρμα webex χρειάζεται απαραίτητα προσωπικός λογαριασμός Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Επιγραμματικά χρειάζεται μία είσοδο στην ιστοσελίδα  https://webex.sch.gr  με κψδικούς  ΠΣΔ και μία δεύτερη είσοδο στην πλατφόρμα του webex πάλι με τους ίδιους κωδικούς.

Για να δείτε τις αναλυτικές οδηγίες από το Υπουργείο, πατήστε εδώ.

Στην πλατφόρμα όπως και πέρυσι μπορεί να γίνει προγραμματισμός  και πραγματοποίηση μαθημάτων. Τόσο ο προγραμματισμός όσο και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης που θα δοθεί έγκαιρα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Απο το ΙΕΠ συστήνεται προγραμματισμός μαθημάτων με διάρκεια από 30 μέχρι και 45 λεπτά

 

 

 


Εξωτερικοί Ιστότοποι