Από τη Δευτέρα 16/11/2020 και λόγω αναβάθμισης της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης αλλάζουν όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικών τάξεων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας.

Τις νέες διευθύνσεις θα τις βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LbxbvyfcOKE1GEXG6wsBfHK5xBpZHDW6zvRtlljrJYU/edit?usp=sharing

Ο κατάλογος αυτός θα ανανεώνεται και για το λόγο αυτό θα πρέπει να τον επισκέπτεστε συχνά.

Εξωτερικοί Ιστότοποι