Οι μαθητές /τριες της Γ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής καλούνται να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς το σχολείο μας την Αίτηση - Δήλωση (Α-Δ) από Τετάρτη 25 Νοεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, η οποία στη συνέχεια θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά.

Εξωτερικοί Ιστότοποι