Εκ μέρους της  Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΚΕΣΥ Ροδόπης

Παπαδάκη Ελευθερίας

Θέμα: «Διαδικτυακή ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα «Εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές».

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Καβάλας σε συνεργασία με τη ΧΧ ΤΘΜ κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση των Στρατιωτικών Σχολών

το Σάββατο 10 Απριλίου 2021 και ώρα 18:00 μ.μ.

Σκοπός της ημερίδας είναι η έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητριών/μαθητών, ειδικότερα των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021, για τις Στρατιωτικές Σχολές Ξηράς, Αεροπορίας και Ναυτικού.

Το περιεχόμενο της παρουσίασης θα περιλαμβάνει την εισήγηση της Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΚΕΣΥ Καβάλας και τις παρουσιάσεις των εκπροσώπων - αξιωματικών της ΧΧ ΤΘΜ. Οι θεματικές ενότητες θα αφορούν, την περιγραφή των Σχολών, τις διαδικασίες εισαγωγής, τα προγράμματα σπουδών, τη ζωή μέσα στις Σχολές και την επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη των αποφοίτων τους.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο/η και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας

Εξωτερικοί Ιστότοποι