Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ που ισχύει από 05/10/2020.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ που ισχύει από 14/09/2020.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ που ισχύει από 16/11/2020.

  • Δείτε το πρόγραμμα ανά τμήμα, εδώ.
  • Δείτε το πρόγραμμα του κάθε καθητηγή, εδώ.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ που ισχύει από 02/11/2020.

  • Δείτε το πρόγραμμα ανά τμήμα, εδώ.
  • Δείτε το πρόγραμμα του κάθε εργαστηρίου, εδώ.
  • Δείτε το πρόγραμμα του κάθε καθητηγή, εδώ.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ που ισχύει από 20/10/2020.

 

Εξωτερικοί Ιστότοποι