Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του 1ου ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ που ισχύει από 16/11/2020.

  • Δείτε το πρόγραμμα ανά τμήμα, εδώ.
  • Δείτε το πρόγραμμα του κάθε καθητηγή, εδώ.

Εξωτερικοί Ιστότοποι